از عكسهاي هفته بسيج در قسمت آلبوم سايت ديدن كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مســـــــابقــــــــــه

 

همكاران و دانش آموزان و اولياء محترم :

ميتوانيد پاسخ سوالات مسابقه را به خانم آقاميري يا خانم رعيتي تحويل دهيد.سوالات مسابقه را بصورت فايل pdf دانلود كنيد.سوالات به صورت عكس در آلبوم نيز موجود ميباشد.

آخرين مهلت تحويل اربعين امام حسين (ع) ميباشد.

 

 

 

شوراي دبيران آبان ماه


 

امام حسين (ع) :

عقل كامل نمي شود ،مگر به پيروي حق

 

 

 

 

 

 

مراسم ايام محرم


 

 

 

 

انتخابات شوراي دانش آموزي و شهردار مدرسه


 

 

اردوي موزه سينما

 


 

 

 برگزاري المپياد ورزشي در روز تربيت بدني